બસ પૂછપરછ
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Ahmedabad CBS - 6359918294 079 - 25463409
  Ahmedabad - - - 079 - 25463382
  Ahmedabad - - - 079 - 25463396
  Ahmedabad Bapunagar - - 079 - 22703883
  Ahmedabad Nehrunagar - - 079 - 29603100
  Ahmedabad Ranip - - 079 - 27526877
  Ahmedabad Volvo - - 6359918303 -
2 Chandola CBS 079 - 25321375 6359918279 079 - 25460194
  Chandola Krishnanagar - - 079 - 29293353
3 Bareja - 02718-282220 6359918273 02718-282221
4 Sanand - 02717-222145 6359918297 02717-222049
5 Viramgam Shankheshwar 02715-233230 / 02715-233233 6359918300 02733-273336
6 Dholka Magiya 02714-222592 / 02714-222576 6359918288 02714-221707
7 Dhandhuka - 02713-222304 6359918285 02713-223045
8 Bavla - 02714-232086 6359918276 02714-232827
9 Dahegam - 02716-2326010 6359918282 02716-232337
10 Gandhinagar - 079-23222703 6359918291 079-23222842
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Surat-1 - 0261-2543365 6359918768 0261-2422006
Surat-2 - 0261-2550772 6359918771 0261-2424972
Surat Volvo - - 6359918774 -
2 Bardoli - 02622-220033 6359918756 02622-223733
Bardoli Railway Station - - 02622-220188
Bardoli Mahuva - - 02625-255740
Bardoli Valod - - 02625-222056
3 Mandvi - 02623-221022 6359918759 02623-221060
Mandvi Kadod - - 02622-246128
Mandvi Madhi - - 02622-242079
4 Songadh - 02624-222214 6359918765 02624-222057
Songadh Vyara - - 02626-220092
5 Olapad - 02621-222034 6359918762 02621-222034
Olapad Adajan - - 0261-2268499
Olapad Kathor - - 02621-256234
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Junagadh - 02852-635863 6359918573 0285-2630303
Junagadh Visavadar - - 02873-222081
Junagadh Mendarda - - 02872-241330
2 Porbandar - 02862-242409 6359918582 02862-240959
Porbandar Kutiyana - - 02804-261333
Porbandar Ranavav - - 02801-230714
3 Veraval - 02876-220094 6359918588 02876-221666
Veraval Somnath - - 02876-221886
Veraval Talala - - 02877-222352
4 Upleta - 02826-220213 6359918585 02826-221449
Upleta Bhayavadar - - 02826-274480
5 Keshod - 02871-236303 6359918576 02871-236016
Keshod Maliya Hatina - - 02870-222238
Keshod Vanthali - - 02872-222084
6 Dhoraji - 02824-220634 6359918567 02824-221845
Dhoraji Jamkandorna - - 02824-271478
7 Mangrol - 02878-222121 6359918579 02878-222093
Mangrol Madhavpur - - 02878-272446
8 Bantwa - 02874-241529 6359918564 02874-241444
Bantwa Manavadar - - 02874-221555
9 Jetpur - 02832-227555 6359918570 02832-220116
Jetpur Bhesan - - 02873-253442
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Palanpur - 02742-252520 6359918696 02742-252339
Palanpur Vadgam - - 02739-261520
2 Ambaji - 02749-264532 6359918687 02749-262141
Ambaji Danta - - 02749-278172
3 Deesa - 02744-221742 6359918690 02744-221600
Deesa Dhanera - - 02748-222900
4 Siddhpur - 02767-220056 6359918702 02767-220314
5 Tharad - 02737-223411 6359918705 02737-222008
Tharad Vav - - 02740-227708
6 Radhanpur - 02746-277174 6359918699 02746-275388
7 Deodar - 02735-244469 6359918693 02735-244453
Deodar Bhabhar - - -
Deodar Thara - - 02747-222023
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Bhavnagar - 0278-2423966 6359918406 0278-2424147
Bhavnagar Sinhor - - 02846-222174
Bhavnagar Vallabhipur - - 02841-222465
2 Talaja - 02842-222529 6359918424 02842-222054
3 Mahuva - 02844-222491 6359918418 02844-222217
4 Palitana - 02848-252250 6359918421 02848-252168
5 Gariyadhar - 02843-250059 6359918412 02843-250055
Gariyadhar Dhasha - - 02847-233044
6 Gadhada - 02847-253657 6359918415 02847-253556
7 Botad - 02849-254334 6359918409 02849-251420
8 Barawala - 02711-237423 6359918403 02711-237450
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Nadiad Old Bus stand 0268-2566413 6359918673 0268-2566411
  - New Busstand - - 0268-2568965
2 Anand Old Bus stand 02692-252333 6359918664 -
  - New Busstand - - 02692-253293
3 Borasad - 02696-221028 6359918666 02696-220028
  - Vasad - - 02692-274205
4 Khambhat - 02698-221746 6359918670 02698-220242
  - Tarapur - - 02698-255627
5 Dakor Old Bus stand 02699-244278 6359918667 02699-244277
  - New Busstand - - 02699-245277
6 Dakor Sevaliya -   02699-233316
7 Dakor Umreth - - 02692-276068
8 Balashinor - 02690-266326 6359918665 02690-266026
  - Veerpur - - 02690-278156
9 Kheda - 02694-222039 6359918669 02694-222034
  - Mehmdabad - - 02694-244137
10 Kapadvanj - 02691-252091 6359918668 02691-252816
  - Kathlal - - 02691-243476
11 Mahudha - 0268-2572663 6359918671 0268-2572526
12 Matar - 02694-285608 6359918672 02694-285536
13 Petlad - 02697-224571 6359918674 02697-224371
  Petlad Dharmaj - - 02697-244245
  Petlad Sojitra - - 02697-233255
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Amreli - 02792-222031 6359918316 02792-222158
Amreli Babra - - 02791-222123
Amreli Chalala - - 02797-251560
2 Savarkundla - 02845-222637 6359918331 02845-222626
3 Bagasara - 02796-222077 6359918319 02796-222061
4 Una - 02875-221601 6359918334 02875-221600
5 Dhari - 02797-225045 6359918322 02797-225040
6 Rajula - 02794-222470 6359918328 02794-222070
7 Kodinar - 02795-221898 6359918325 02795-221398
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Bharuch - 02642-243465 6359918381 02642-260609
2 Jambusar - 02644-220055 6359918384 02644-220138
3 Ankleshwar - 02646-246715 6359918378 02646-247030
Ankleshwar Hasot - - 02646-262052
Ankleshwar G.I.D.C - - 02646-223190
4 Zaghadiya - 02645-220191 6359918390 02645-220031
5 Rajpipala - 02640-222472 6359918387 02640-220037
Rajpipala Dediyapada - - 02649-235201
Rajpipala Kevadiya - - 02640-223201
6 Vagara Bus Station Vagara Bus Station - - 02641-225113
7 GNFC Bus Station GNFC Bus Station - - 02642-232329
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Baroda C.B.S 0265-2512566 6359918347 0265-2794700 / M: 7490036856
  - C.B.S Admin - - 0265-2793887
  - Makarpura - - 0265-2643444
  - Panigate - - 0265-2560367
2 Baroda Nijampura - - 0265-2760660
3 Baroda Inter City - - 0265-2222015
4 Baroda Kirti Stambh - - 0265-2416990
5 Baroda Bhutadi zapa - - 0265-2416590
6 Chhota Udepur - 02669-232168 6359918353 02669-232054
7 Bodeli - 02665-220623 6359918350 02665-232054
8 Bodeli Sankheda - - 02663-233483
9 Padra - 02662-222245 6359918362 02662-222313
10 Karjan - 02666-232005 6359918359 02666-232064
11 Dabhoi - 02663-256288 6359918356 02663-256343
12 Vaghodiya - 02668-262579 6359918365 -
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Bhuj - 02832-220102 6359918440 02832-220002
Bhuj Narayan Sarovar - - 02839-266664
Bhuj Volvo - - - 6359918820
2 Mandvi - 02834-232544 6359918449 02834-223004
3 Mundra - 02338-224200 6359918446 02838-222125
4 Anjar - 02836-241192 6359918437 02836-242692
Anjar Gandhidham - - 02836-220198
5 Bhachau - 02837-224049 6359918443 02837-224049
6 Rapar - 02830-222035 6359918458 02830-220002
7 Naliya - 02831-222980 6359918455 02831-222119
8 Nakhatrana - 02835-222170 6359918452 02835-222129
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Enquiry No.
1 Himmatnagar - 02772-241897 02772-241233
2 Idar - 02778-250016 02778-250091
3 Modasa - 02774-246203 02774-246239
Modasa Megharaj - 02773-244481
Modasa Malpur - 02773-223094
4 Bayad - 02779-222126 02779-222041
Bayad Dhansura - 02774-222044
5 Vijapur - 02763-220274 02763-220014
6 Mansa - 02763-270018 02763-270016
7 Khedbrahma - 02775-220337 02775-220074
8 Bhiloda - 02771-234561 02771-232022
Bhiloda Shamalaji - 02771-240123
9 Prantij - 02770-230519 02770-230517
Prantij Talod - 02770-220329
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Enquiry No.
1 Godhara - 02672-262993 02672-241923
Godhara Vejalpur - 02672-234655
2 Dahod - 02673-220246 02673-220043
3 Lunawada - 02674-250058 02674-250001
Lunawada Shehara - 02670-226360
4 Zalod - 02679-225514 02679-224152
Zalod Limbadi - 02679-236160
5 Santrampur - 02675-220005 02675-220029
6 Halol - 02676-221097 02676-220422
Halol Pavagadh - 02676-245646
7 Bariya - 02678-221241 02678-220271
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Jamnagar - 0288-2676904 6359918548 0288-2550270
- Kalawad - - 02894-222093
2 Khambhaliya - 02833-234961 6359918551 02833-234772
3 Dwarka - 02892-234304 6359918542 02892-234204
  - Okha - - 02892-262104
4 Dhrol - 02897-222065 6359918539 02897-222030
5 Jamjodhpur - 02898-220009 6359918545 02898-220098
  - Bhanvad - - 02896-232401
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Rajkot New Bus Port 0281-2388863 6359918736 6359918738
Rajkot - - - 0281-2235026
Rajkot Volvo - - 6359918745 6359918715
2 Surendranagar - 02752-220745 6359918739 0275-2221152
3 Gondal - 02825-220056 6359918724 02825-220096
  Gondal Virpur - - 02823-281540
4 Limbdi - 02753-260223 6359918730 02753-260083
  Limbdi Sayla - - 02855-280624
5 Morbi - 02822-230709 6359918733 02822-230701
6 Jasdan - 02821-220221 6359918727 02821-220220
  Jasdan Atkot - - 02821-288722
7 Wakaner - 02828-220642 6359918742 02828-220558
8 Dhangdhra - 02754-262954 6359918721 02754-262854
  Dhangdhra Halvad - - 02758-261455
9 Chotila - 02751-280769 6359918718 02751-280313
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Mehsana - 02762-221112 6359918627 02762-251151
2 Visnagar - 02765-230101 6359918631 02765-231330
3 Kadi - 02764-265371 6359918624 02764-242716
4 Becharaji - 02734-286456 6359918621 02734-286337
5 Kalol - 02764-223470 6359918625 02764-223113
6 Vadnagar - 02761-222139 6359918628 02761-222054
7 Chansma - 02734-223258 6359918622 02734-222060
8 Kheralu - 02761-231245 6359918626 02761-231027
9 Harij - 02733-222038 6359918623 02733-222065
10 Patan - 02766-220512 6359918622 02766-222222
11 Unjha - 02767-253577 6359918629 02767-253565
Sr. No. Depot Control Point Depot Manager Mobile No. Enquiry No.
1 Valsad - 02632-241404 6359918790 02732-244161
Navsari - 02637-258043 6359918791 02637-258976
Bilimora - 02634-282640 6359918793 02634-284414
Bilimora Gandevi - - 02634-262325
Bilimora Chikhli - - 02634-232388
Bilimora Vansada - - 02630-222413
2 Vapi - 0260-246731 6359918800 0260-2465731
Vapi Umargam - - 0260-2562227
Vapi Selvas - - 0260-2642830
Vapi Nargol - - 0260-2597230
3 Dharampur - 02633-242023 6359918792 -
- Ahwa - 02631-220308 6359918794 02631-220030
  Ahwa Saputara - - 02631-237279
© GSRTC. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.